Norges overskudd mer enn doblet seg

Men handelsoverskuddet er lavere enn i de siste månedene.

Handelsoverskuddet i mars 2017 var på 22,7 milliarder kroner.Det er over dobbelt så stort som i mars i fjor, men likevel en del mindre enn i de siste tre månedene, viser foreløpige tall fra SSB.Vareeksporten kom inn på 79,7 milliarder kroner i mars, opp nærmere 30 prosent fra samme måned i 2016. Stor råolje- og fiskeeksport, samt høy pris på naturgass, var utslagsgivende.Importen av varer økte med nesten 13 prosent og endte på 57,0 milliarder kroner.Løft i oljeeksportenEksporten av råolje var i mars 18,2 milliarder kroner - seks milliarder mer enn i samme måned i 2016.Verdiøkningen skyldes at mer olje ble eksportert til en høyere pris, i snitt 113 kroner mer per fat enn i samme måned ett år tidligere. I alt ble det utført 42,0 millioner fat råolje, mot 37,6 millioner fat i mars i fjor.Verdien av eksportert naturgass steg fra 16,2 milliarder i mars 2016 til 21,0 milliarder kroner i samme måned i 2017. Eksportvolumet var omtrent som året før - 10,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Verdioppgangen skyldes høyere gasspriser.Rekord for fastlandsvarerEksporten av fastlandsvarer steg 5,7 milliarder til 38,8 milliarder kroner, tilsvarende 17,4 prosent sett i forhold til mars i fjor. Oppgangen skyldes stor eksport av raffinerte mineraloljeprodukter, samt fisk. Dette er ifølge SSB den høyeste månedlige eksportverdien som er målt for fastlandsvarer.I mars ble det utført raffinerte mineraloljeprodukter for 4,4 milliarder kroner - vel 1,9 milliarder mer enn året før. Økte priser var årsak til oppgangen.Verdien av eksportert fisk steg 1,4 milliarder til over 8,8 milliarder kroner. Større volum og høyere priser, både for laks og torsk, var utslagsgivende. Fiskeeksporten alene sto for 23 prosent av fastlandseksporten i mars.Les mer her.