Nyskilte prioriteres i lånekøen

Reglene for boliglån er strammet inn, og det har bidratt til nedkjøling av boligmarkedet, sier bankene. De som får lån utenfor regelen, er typisk nyskilte.

Næringsliv

(Finansavisen): Finansminister Siv Jensen la frem sin oppdaterte boliglånsforskrift i midten av desember. I forkant var det mye støy knyttet til Finanstilsynets forslag om at bankene skulle få null mulighet til å avvike fra kjørereglene, sekundært ville Finanstilsynet gi 4 prosent avviksmulighet. Jensen lyttet til bankene, og ga 10 prosent unntaksmulighet, som under forrige forskrift, men 8 prosent i Oslo.I og med at de andre tiltakene inneholdt en innstramning, særlig den nye regelen om at lånekundens samlede gjeld kun kan utgjøre fem ganger inntekt, er bankene i større grad blitt avhengige av fleksibiliteten avviksmuligheten gir.– Forskriften gir en nedkjøling i boligmarkedet, og særlig i Oslo. Det ser vi bevis på i de sist oppdaterte statistikkene, sier konserndirektør for personmarked i DNB, Trond Bentestuen til Finansavisen. Endret livssituasjonFlere av bankene Finansavisen har pratet, forteller at det er eksisterende kunder i en endret familiesituasjon – i klartekst nyskilte – som typisk stiller først i køen hvis det skal innvilges lån ut over fem ganger inntekt, som er regelen man raskest kommer i brudd med.– Hvis det er kunder vi har hatt en langsiktig relasjon til som kommer i en situasjon med for eksempel samlivsbrudd, så kommer de inn under unntaket. Dette er typisk mennesker som aldri har hatt noe problemer med egenkapitalkravet eller rentesensitivitet, men som plutselig kan komme i en situasjon hvor de er det, og da holder vi kruttet tørt til dem, sier Jon Sætre, leder for personbank i Nordea Norge til Finansavisen. Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest sier at banken benytter seg av muligheten til å gi avvik først og fremst til kunder i etablererfasen som ikke har tilstrekkelig egenkapital, men god betjeningsevne.– I tillegg er det også noen kunder som banken ønsker å hjelpe som har behov for refinansiering, men hvor de ikke oppfyller alle kravene. Dette er også først og fremst unge kunder i etablererfasen, men også eksisterende kunder som trenger refinansiering, sier han til Finansavisen. DNB, på sin side, er litt mer generell i beskrivelsen av hvordan unntakene håndteres, og opplyser at banken bruker avviksmuligheten på de kundene «som trenger banken på lang sikt».– Når det gjelder muligheten for å være fleksible har vi innarbeidet en metodikk fra den første forskriften. Jeg synes det er tydelig at myndighetene får det de vil, og det er å ta ned gjeldsoppbygningen hos husholdningene. Jeg tror ikke myndighetene var like sikre på at tiltakene ville begrense boligprisutviklingen, men de ser nok på nedkjølingen som heldig også der, sier Bentestuen til avisen. Les mer i dagens utgave av Finansavisen. 

boliglånsforskriften
boliglån
siv jensen
banker
Oslo
dnb
trond bentestuen
skilsmisse
egenkapitalkrav
jan erik kjerpeseth
sparebanken vest
Nyheter
Næringsliv