Nytt tunnelløp i Oslofjorden ikke i strid med sikkerhetsdirektiv

Bygging av et parallelt løp til Oslofjordtunnelen er ikke i strid med direktivet for tunnelsikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsdepartementet sendte en uformell henvendelse til EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst for å få en vurdering av om bygging av et nytt tunnelløp ville bli vurdert å være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet, skriver Røyken og Hurums Avis.Direktivet stiller organisatoriske og tekniske krav og gjelder for både eksisterende og nye tunneler. Det stilles krav til antall løp, ventilasjon, nødutganger, havarilommer og ikke minst til stigningsgrad.– ESA videresendte vår henvendelse til EU-kommisjonen. Vi fikk svar gjennom ESA tidlig i våres, og deres vurdering er at bygging av parallelt løp ikke vil være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet slik de oppfatter det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til avisen.Han sier ESA og EU-kommisjonen mener et nytt tunnelløp blir ansett som en påbygging og ikke et nytt byggeprosjekt. Kravet om stigningsgrad vil dermed ikke slå inn.Selv om prosjekteringen er kommet langt, understreker Solvik-Olsen at et endelig valg av løsning for fjordkryssing ikke er tatt.(©NTB)


Les også