Oljefondet vil endre lederlønningene

Oljefondet signaliserte i fjor at de vil endre sin lønnspolitikk, nå kommer «oppskriften». 

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) - Foto: Scanpix
Næringsliv

Styret er ansvarlig for at administrerende direktør avlønnes på en måte som bidrar til langsiktig verdiskapning for selskapet og aksjonærene, skriver Oljefondet i en pressemelding fredag formiddag.Representanter fra Norges Bank Investment Managament (NBIM) skal møte styreledere og investorer og legge frem den nye planen. – Vi gir ut signaler om at vi forventer en endring i måten godtgjørelse er satt opp. Over tid forventer vi at langvarige incentivprogrammer (LTIP) fases ut, sier Oljefondets sjef Yngve Slyngstad til Financial Times, ifølge DN.noOljefondet foreslår disse endringene:En betydelig andel av den totale, årlige godtgjørelsen bør bestå av aksjer som er sperret for minst fem år, og helst ti år, uavhengig av fratredelse eller pensjonering.Tildelte aksjer bør ikke være betinget av fremtidige resultater, blant annet fordi slike kriterier ofte viser seg å bli komplekse og uegnede.Styret bør sørge for åpenhet om den totale godtgjørelsen for å unngå urimelige utfall. Godtgjørelse til administrerende direktør bør hvert år fastsettes og utbetales i kontanter og sperrede aksjer. Styret bør også offentliggjøre et tak for total godtgjørelse for det kommende året.Styret bør sikre at alle øvrige ytelser til administrerende direktør har en klar forretningsmessig begrunnelse. Pensjonsgrunnlaget bør utgjøre en liten del av den totale godtgjørelsen. Styret bør ikke tilby sluttpakker som svekker ordningen med sperrede aksjer.Les hele meldingen her

oljefondet
yngve slyngstad
lederlønninger
Nyheter
Næringsliv