Petroleumstilsynet (Ptil) har varslet pålegg til Total etter tilsyn med Martin Linge-prosjektet,Prosjektet viste mangler blant annet innen HMS, elektriske anlegg og tekniske barrierer.Frist for å etterkomme pålegget er 29. mai. Total er operatør på Martin Linge med 51 prosent. Lisenspartnerne er Petoro med 30 prosent og Statoil med 19 prosent.