Shoppet ikke mindre, men mer

Norsk detaljhandel utvikler seg bedre enn ventet. Ta dog tallene med en klype salt.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,1 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra SSB.Konsensus pekte mot en svak nedgang. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra januar til februar. Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en svak stigning fra sommeren 2016.Ifølge SSB hadde internettsalg, salg på bensinstasjonene og dagligvarebutikkene en økning i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Det samme gjelder bokhandlere, mens de fleste andre bransjer hadde en nedgang i perioden.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,9 prosent i perioden januar-mars 2017, sammenlignet med samme periode i 2016.SSB minner om at omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2016 på grunn av påsken.- Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene, heter det.Les mer her.Bil senket varekonsumetHusholdningenes varekonsum falt 0,6 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall.Det var hovedsaklig kjøp av biler/drivstoff som bidro til nedgangen, og denne posten falt 3,1 prosent.- Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år. Konsumet av elektrisitet og brensel bidro også svakt til nedgangen. Konsumet av mat og drikkevarer gikk opp 0,1 prosent, mens konsumet av andre varer var tilnærmet uendret fra februar til mars, skriver SSB.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum fire prosent høyere i mars 2017 enn i samme måned året før.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også