KjøpLogg inn

Spanske sjøfolk tapte mot den norske staten

Spanjoler som ikke har fått pensjon etter å ha jobbet på norske skip, tapte søksmålet mot den norske staten.

Publisert 30. april 2017 kl. 04.09
Oppdatert 30. april 2017 klokken 04.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 171 ord
Foto: Scanpix

Den norske stat ble stevnet for Oslo tingrett av 212 spanske sjøfolk og deres etterlate gjennom interesseorganisasjonen Longhope. 12.000 spanske sjøfolk som i etterkrigstiden og fram til 1994 jobbet på norske skip, ble trukket for skatt, men ikke trygdeavgift til Norge. Dermed opparbeidet de verken spanske eller norske pensjonspoeng.I dommen fra Oslo tingrett frifinnes staten ved Arbeids- og sosialdepartementet.«Etter rettens vurdering er ikke de norske og spanske sjømennene som arbeidet på norske skip persongrupper i sammenlignbare situasjoner. Selv om begge persongruppene jobbet på norske skip i utenlandsfart i kortere eller lengre perioder, og selv om begge persongrupper betalte sjømannsskatt av lønnen de mottok fra arbeid på norske skip til norske myndigheter, er det såpass store ulikheter mellom persongruppene at vilkåret om sammenlignbare situasjoner ikke er oppfylt», skriver tingrettsdommer Jørgen Monn.«Retten legger her særlig vekt på at de spanske sjømennene (og deres arbeidsgivere), i motsetning til de norske sjømennene (og deres arbeidsgivere), ikke har betalt bidrag til folketrygden og Pensjonstrygden for sjømenn», heter det videre.Partene må ifølge dommen dekke hver sine sakskostnader.(©NTB)