Sterke sysselsettingstall fra USA

Sysselsettingstallene fra privat sektor i mars, de såkalte ADP-tallene, ble publisert onsdag.

Fasiten viste en økning i antall sysselsatte i privat sektor på hele 263.000 personer i mars.Det var vesentlig mer enn økningen på 185.000 personer som var ventet, ifølge Bloomberg.Tallene fra februar ble imidlertid revidert ned fra en vekst på 298.000 personer til en vekst på 245.000 personer.ADP-tallene regnes som en viktig indikator for "månedens viktigste tall", non farm payrolls, som blir publisert fredag.