Thinfilm har inngått partnerskap med de tre ledende NFC-leser hardware-selskapene Socket Mobile, Famoco og Springcard,Hvert av selskapene samarbeider med Thinfilm om å få NFC-lesere til markedet, samt hjelpe til med å posisjonere NFC som en mulighetsskapende teknologi innen Industrial Internet of Things-segmentet, opplyses det i meldingen.