Transportplanen legger opp til stor aktivitet i vest

E 39 ved Vinjefjorden i grenseområdet mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix.

Det blir stor aktivitet i region vest også de neste tolv årene med oppstart av både Rogfast og Sotrasambandet, fremgår det av Nasjonal transportplan.

– Vi kommer nå blant annet til å starte så raskt som mulig med byggingen av Sotrasambandet og Rogfast. Det siste vil uten tvil være det største veiprosjektet vi noensinne har sett i Norge, og det vil gi en ny tidsregning for samferdsel på Vestlandet, sier regionveisjef Helge Eidsnes.I tillegg til store investeringer i Rogaland og Hordaland, er det også lagt opp til videre utvikling av E39 i Sogn og Fjordane.– Selv om de store fjordkryssingsprosjektene får stor oppmerksomhet, er det viktig for oss å fjerne flaskehalsene som daglig er til hinder for trafikantene, sier Eidsnes og viser til at hovedfartsåren på Vestlandet vil bli betydelig oppgradert med satsingen som nå ligger i stortingsmeldingen.Regjeringen legger opp til at Statens vegvesen skal utrede flere store prosjekter med tanke på gjennomføring i siste seksårsperiode.– Både når det gjelder Hordfast og E16 fra Arna til Voss, har vi fått i oppdrag å utrede mer med tanke på enklere standard og reduserte kostnader. I tillegg skal vi sørge for at alle prosjekter som er prioritert i andre del av perioden, skal ha ferdige planer. Dette arbeidet er vi allerede godt i gang med, sier regionveisjefen.(©NTB)


Les også