Vil pålegge mobilnett-eiere autonom drift av nett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler at eierne av norske mobilnett blir pålagt å ha evne til å drifte nettene sine autonomt i Norge.

iphone, smarttelefon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler eiere av norske mobilnett og landsdekkende transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte nettene sine autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjoner der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon, heter det i en melding fra Nkom.Nasjonal autonomi innebærer at tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i en krise- og beredskapssituasjon skal ha evne til å drifte og vedlikeholde tjenestetilbudet, med personell og tekniske løsninger som er lokaliserte på norsk territorium.Den omfattende internasjonaliseringen utfordrer både evnen og muligheten til å kunne innføre nasjonal autonomi. Likevel tilsier samfunnets stadig økende avhengighet av elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester, og endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet at en viss grad av nasjonal autonomi er viktig for Norges beredskapsevne.Nkom vil avgrense kravet til å gjelde landsdekkende mobile datanett (fra 4G og videre) og landsdekkende transportnettjenester. Dette er infrastruktur og tjenester som er «bærebjelken» for nærmest alle elektroniske kommunikasjonstjenester.