Norges Lover. Foto: Erlend Aas / SCANPIX.

Ekspertutvalg: Departementene nekter innsyn uten grunnlag

En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket.

Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.De har vurdert 236 saker hvor departementene har valgt å unnta dokumenter fra innsyn. Dokumentene stammer fra sju utvalgte departementer i 2015. Det er snakk om såkalte forhåndsunntatte dokumenter, som er synlige i den elektroniske postjournalen, men med en lovhjemmel for å unnta dokumentet fra innsyn.For 33 prosent av dokumentene vurderes unntaket som ikke rettslig holdbart.Resultatene kommer fram i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen, som avisen har fått tilgang til.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også