For dårlig utredning av lovforslag for næringslivet

Altfor mange lovforslag som gjelder næringslivet, er for dårlig utredet, ifølge Regelrådets første årsrapport.

Publisert 18. mai 2017 kl. 14.52
Oppdatert 18. mai 2017 klokken 14.58
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 118 ord
Eivind Yggeseth
I sin første årsrapport melder  nå at det er et stort potensial for å bedre beslutningsgrunnlaget ved nye høringsforslag.I 2016 gjennomgikk rådet 20 lov- og forskriftsforslag, og kun fem av disse var tilstrekkelig utredet, sier leder for Regelrådet, Sandra Riise.Sju av sakene ble vurdert som ikke nok utredet, mens litt under halvparten hadde betydelige svakheter.Fra oktober til desember i 2016 gjennomgikk Regelrådet alle lov- og forskriftsforslag som omhandlet næringslivet. Resultatet viser blant annet at det i kun 13 prosent av tilfellene er vurdert om reguleringen vil påvirke konkurranseforholdene. Den samme prosenten gjelder for om det er undersøkt om målet kan nås ved andre virkemidler enn regulering.I 28 prosent av tilfellene er det drøftet alternative utforminger av loven eller forskriften.(©NTB)