Hver femte ansatt tilbys trening i arbeidstiden

Det er store forskjeller mellom yrker som tilbys trening på arbeidsplassen.

Foto: Scanpix

Mange med stillesittende arbeid har tilbud om trening i arbeidstiden, mens renholdsarbeidere, håndverkere, sykepleiere og lærere langt sjeldnere har mulighet til å trene på jobb, viser en undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå. Saksbehandlere i det offentlige og sivilingeniører er blant gruppene som i størst grad får trene i arbeidstiden, hvor 30 prosent tilbys trening i arbeidstiden. Blant renholderne har kun 7 prosent et slikt tilbud. Høyt utdannede i skolen og helsevesenet, som sykepleiere, lærere og leger, har sjeldnere et slikt tilbud enn andre akademiske yrker: rundt 15 prosent. Yrker der man i liten grad kan bestemme selv når og hvor arbeidsoppgaver skal utføres, har en liten andel med tilbud om trening på jobben. Dette gjelder for eksempel byggearbeidere eller ansatte i salgsyrker hvor under 10 prosent har tilbud om trening.32 prosent av ansatte med utdanning på masternivå har treningstilbud, mot 14 prosent med utdanning på grunnskolenivå eller lavere.