Jordbrukssmell for regjeringen

Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner. Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne. 

Foto: Scanpix
Næringsliv

– KrF har hele tiden sagt at regjeringens tilbud til bøndene, som nå er sendt til Stortinget, ikke er godt nok. Det er ikke i tråd med nylig vedtatt jordbrukspolitikk i Stortinget, sier KrFs landbrukspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal.– Vi er klare til å gjøre en jobb på Stortinget og håper også at andre partier er det, legger Hjemdal til overfor NTB.Venstre og KrF mener den økonomiske rammen må opp. Det er også flertall for å vri støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til, melder NRK , som først omtalte saken tirsdag. Ifølge kanalen har KrF antydet at rammen bør ligge på omkring 790 millioner kroner.Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.Avstanden har vært stor mellom partene. Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.Flere veierDet er nå flere veier videre. Stortinget kan vedta et detaljert oppgjør, noe som imidlertid vil innebære en svært krevende prosess ettersom Høyre og KrF ikke sitter rundt forhandlingsbordet.Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved de forslagene.En løsning som overfor NTB derfor trekkes fram som mer sannsynlig, er at Stortinget vedtar en ramme og noen presise føringer – og deretter ber partene om å sluttføre forhandlingene innenfor dette handlingsrommet.Stortinget gjør jobben Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen: Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.Men Hjemdal mener regjeringen og partene ikke lyktes med å operasjonalisere bestillingen i jordbruksmeldingen.– Da ser jeg det som mest hensiktsmessig at Stortinget gjør jobben. Jeg regner med at de som er villig til å forhandle og få til en avtale utover regjeringens tilbud, møtes i løpet av de nærmeste døgnene, sier KrF-politikeren.Sp fornøydNæringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) er godt fornøyd med tirsdagens utvikling. Senterpartiet har hele tiden krevd langt mer til bøndene.– Dette viser at de partiene som var med og la offensive formuleringer inn i jordbruksmeldingen, står ved de lovnadene som der ble gitt, sier han til NTB.Pollestad er overrasket over regjeringspartienes «steile holdning» i tolkningen av meldingen.– Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren.

bønder
frp
krf
sp
geir pollestad
line henriette hjemdal
morten ørsal johansen