Lovende franske nøkkeltall

Økonomien vokser mer enn ventet, og forbrukerne er mer optimistiske.

Ifølge foreløpige tall gjengitt av Bloomberg, var BNP-veksten i Frankrike opp 0,4 prosent i første kvartal 2017 på kvartalsbasis, ifølge TDN Finans.På årsbasis var BNP opp 1,0 prosent.Det var betydelig bedre enn den ventede oppgangen på 0,3 prosent på kvartalsbasis, og 0,8 prosent på årsbasis. Høyere forventninger«Consumer Confidence»-indeksen, indeksen for konsumentenes forventninger, viser også bedring.I mai var den på 102, opp fra ikke-reviderte 100 måneden før.På forhånd var det ventet en indeks på 101, ifølge Bloomberg.


Les også