Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 24937 Nebbo i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Det melder Mattilsynet mandag, ifølge TDN Finans.Nyhetsbyrået skriver at det er Fylkesnes Fisk AS og Lingalaks AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Fiskehelsetjeneste har prøvetatt fisk ved lokaliteten, og virksomheten varslet Mattilsynet den 11. mai om mistanke om ILA på bakgrunn av sykdomstegn på fisken og positive laboratoriefunn, opplyser Mattilsynet.