Mulig korrupsjon i Ålesund

Politikonstabel - Foto: Scanpix

Politiet åpner korrupsjonsetterforskning etter at Ålesund kommune har anmeldt mulige straffbare forhold ved et avfallsanlegg i kommunen.Det var i forrige uke at kommunen leverte anmeldelsen etter at kommunerevisjonen avdekket en rekke kritikkverdige forhold ved driften av avfallsanlegget de siste årene, skriver Sunnmørsposten.Politiet bekreftet tirsdag at de har mottatt en anmeldelse fra Ålesund kommune for mulige straffbare forhold knyttet til avfallsanlegget Bingsa, og at det vil bli åpnet etterforskning.– Ålesund kommune har levert en anmeldelse for et mulig straffbart forhold. Saken omhandler korrupsjon og har en strafferamme på inntil tre års fengsel, sier politioverbetjent Eivind Klokkersund ved økoteamet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.Han kan ikke si hvor lang tid etterforskningen vil ta, men opplyser at økonomiske straffesaker erfaringsmessig er tidkrevende å etterforske. Klokkersund utelukker ikke at Økokrim kan bli koblet inn.