NCC bygger betonglokk over motorvei

NCC startet torsdag byggingen av betonglokk over motorvei i Bergen.

Torsdag 18.mai startet NCC byggingen av en 230 meter lang betongkulvert som del av utviklingen av boligprosjektet Skjoldnes i Fana ved Bergen, går det frem av en melding torsdag.Kulverten skal være ferdigstilt til jul 2018.Rundt 9000 kubikk med betong går med til støpingen av betongkulverten, som blir 32 meter bred og vil ha to løp med til sammen fire kjørebaner. 40 NCC-personell vil arbeide med betongkulverten under anleggsperioden.- Før vi starter opp med selve betongarbeidene skal det graves og sprenges for omkjøringsveg, og diverse infrastruktur må legges om, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC.Kontrakten med utbygger Skjoldnes Utvikling AS ble skrevet i juni 2016 og har en verdi på cirka 100 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også