NRK ber om økt lisens

NRK vil at kringkastingsavgiften økes med 55 kroner neste år.

I et brev til Kulturdepartementet datert 28. april ber NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om at kringkastingsavgiften økes med 55 kroner i 2018, melder kanalen.I brevet skriver NRK at de egentlig trenger en økning på 80 kroner for å dekke opp for ventet lønns- og prisvekst. Men kostnadsreduksjon som følge av rasjonalisering og siste rest av doble distribusjonskostnader reduserer behovet for økning av kringkastingsavgiften til 55 kroner, noe som tilsvarer 2,1 prosent. Det er ifølge kanalen på nivå med Statistisk sentralbyrås anslag for veksten i konsumprisindeksen