OECD vil ha mer globalisering og flere vinnere

Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD mener det trengs mer internasjonalt samarbeid for at globaliseringen skal virke positivt for alle.

I en fersk rapport fastslår OECD at store grupper opplever at globaliseringen har bidratt til å øke forskjellene, og at den ikke har skapt et rettferdig marked for handel, investeringer og næringsliv.Dette har ifølge rapporten bidratt til å redusere åpenheten i flere land, i tillegg til at tilliten til offentlige institusjoner er svekket.OECD mener at svaret er mer globalisering og konkurranse på like vilkår og peker på en rekke tiltak både nasjonalt og internasjonalt som vil kunne føre til økt produktivitet og mindre forskjeller.Blant annet pekes det på faren ved å gi statlige subsidier og fordeler til statseide selskaper, ikke minst i Asia, ettersom det ifølge OECD fører til overkapasitet i flere industrisektorer.Kartellbygging blant multinasjonale selskaper på tvers av landegrenser er også problematisk. Kartellene antas å ha inngått prissamarbeid i forretninger til en verdi av 7.500 milliarder dollar, og i perioden fra 1990–2015 skal 240 grenseoverskridende karteller ha blitt bøtelagt for dette.OECD mener også det trengs en større innsats mot bestikkelser og korrupsjon, som undergraver globaliseringens positive virkninger og bidrar til at det som skulle vært samfunnsgevinster i stedet havner i private lommer.Dette rammer i neste omgang investeringer i teknikk, utdanning og infrastruktur i de berørte landene, ifølge rapporten.(©NTB)