Påvist ILA ved anlegg i Troms

laks, oppdrett, senja

Mattilsynet har fått bekreftet mistanke.

Mattilsynet har fredag fått bekreftet mistanken og påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms, ifølge TDN Finans. Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS.Det ble meldt om mistanke om ILA ved lokaliteten den 19. mai.