Skatteinntektene fra oljenæringen mindre viktige

I desember 2008 utgjorde petroleumsskatt 31,7 prosent av skatteinnbetalingene i Norge.

I april i år var andelen nede i 6,5 prosent, ifølge Stavanger Aftenblad.Den samlede skatteinntekten fra petroleumsutvinning på norsk sokkel var i 2008 på 239,4 milliarder. I fjor var det tilsvarende tallet 41,1 milliarder kroner, skriver Aftenbladet.– Olje og gass spiller en mindre viktig rolle i norsk økonomi nå, sier Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger (UiS).Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at staten hittil i år har tatt inn 3 milliarder kroner mer i skatt enn i fjor på samme tid, så norsk økonomi ser ut til å gå oppover, men ikke takket være oljeskatter, snarere tvert imot. Sammenlignet med samme periode i fjor er skatteinntektene fra petroleumsnæringen gått ned 4,7 milliarder.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker