Svake boligtall fra USA

bolig, usa

Tall viser fall i boligsalget.

Pending home sales falt med 1,3 prosent på månedsbasis og er da ned 3,3 prosent fra samme måned i fjor, ifølge tall fra National Assciation og Realtors.Det er den første nedgangen år over år siden desember i fjor og den største nedgangen år over år siden juni 2014, da den var ned 7,1 prosent.På forhånd var det ventet en oppgang på 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge Bloomberg og TDN Finans.Pending home sales er salg av bolig der kontrakter er undertegnet, men kjøpet ikke er endelig gjennomført, og er derfor regnet som en viktig indikator på omsetningen av brukte boliger i USA.