Svakere kronekurs – vi trenger en trigger

Kronen handles nå til 9,39 mot euro. Det er det svakeste siden august i fjor.I onsdagens rapport fra DNB skriver Jeanette Strøm Fjære at noe av svekkelsen av kronen den siste tiden kan henge sammen med at oljeprisen har holdt seg lavere enn ventet. Oljeprisen falt noe videre i går.Onsdag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 50,93 dollar.- Redusert politisk risiko og positive nøkkeltall i euroområdet kan også ha bidratt til at euroen har gått sterkere mot krona. Fallet i inflasjonen her hjemme (som har vært større og raskere enn ventet) kan videre ha gitt lavere renteforventninger, skriver Strøm Fjære.DNB mener svekkelsen av kronekursen ser ut til å være overdreven relativt til utviklingen i de fundamentale driverne og Strøm Fjære venter en sterkere kronekurs fremover.- Gitt det svake sentimentet for kroner den siste tiden er man kanskje i større grad enn før avhengige av en trigger for at kronekursen skal styrke seg. Vi tror denne triggeren kommer i form av høyere oljepris. Dersom oljeprisen ikke skulle stige slik vi venter, ja da ser det også dårligere ut for en sterkere krone, avslutter Strøm Fjære.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også