Telia legger ned Chess-kontoret

Telia Norge har besluttet at all virksomhet i merkevaren Chess utover høsten 2017 skal flyttes til Telias operasjoner i Trondheim og Oslo.

Arve Andreassen, Chess Foto: Helge Skodvin

Endringene vil gi mer kraft i markedsoperasjonene for både Chess og Telia, skriver Telia i en melding tirsdag.Utover høsten 2017 vil alle operasjoner og virksomhet i Chess flyttes til Telias operasjoner i Oslo og Trondheim. Dette gjelder både kundeservicefunksjoner og markeds-, analytiker- og teknologiressurser. Chess-merkevaren vil bestå og fortsatt ledes av Chess-sjef Arve Andreassen.- Chess vil leve videre og kundene vil ikke merke noen forskjell som følge av endringene, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.60 ansatte blir berørtAlle ansatte i Chess som ønsker å flytte med oppgavene sine til Trondheim eller Oslo vil få mulighet til det. Berørte som ikke ønsker å flytte vil bli ivaretatt profesjonelt gjennom karriereomstillingsprogram og tilbud om sluttavtaler. Endringen vil omfatte i underkant av 60 ansatte i Chess, skriver Telia i meldingen. - Det er en tøff dag for mange kollegaer, og jeg og min ledergruppe vil ha tett oppfølging med våre ansatte. Vi skal sørge for at vi opprettholder fokuset på våre kunder slik at vi fremdeles lager de beste kundeopplevelsene i tiden fremover, sier Arve Andreassen.