I dag varsler Enova at de deler ut 118 nye millioner til landstrøm for skip. 20 prosjekter over hele Norge får tilskudd til utbygging av landstrømanlegg.- Det er veldig gledelig at så mange havner kaster seg på dette tilbudet fra Enova. Landstrøm vil fjerne store utslipp i de aktuelle byene, i tillegg til å gi mindre støy for de ansatte og naboene til havna, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona i en melding.En rapport fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen viser at landstrøm i de 28 største havnene vil kunne spare Norge for utslipp av 356.000 tonn CO2 i året. I tillegg kommer stor utslipp av NOx og partikler.- Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. Dette kan fjernes med en strømkabel på kaia og et støpsel ombord, sier Paulsen.