laks, oppdrett, senja

Bekreftet ILA ved lakseanlegg

Mattilsynet har fått bekreftet mistanke om ILA ved Grieg Seafoods sjølokalitet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafoods sjølokalitet 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark, melder Mattilsynet fredag. Grieg Seafood meldte tidligere i juni at det var mistanke om ILA på lokaliteten.Fisken ved Tinnlandet har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting.«For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse», heter det i meldingen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også