Danske Bank: Om ett år heves renten i Norge

Banken er ute med nye prognoser for norsk økonomi.

- Det er på tide å diskutere timingen av den første renteøkningen i Norge, som vi tror vil komme i tredje kvartal neste år, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum i et intervju med Reuters. Banken mener at veksten i norsk økonomi har vært sterkere enn forventet og derfor gjør det nødvendig med en renteheving neste sommer, ifølge Reuters.Som følge av sterke enn ventet vekst, har økonomene i Danske valgt å oppjustere vekstanslagene for norsk økonomi.Nå ventes en vekst i fastlandsøkonomien på 2,0 prosent i 2017, mot tidligere 1,8 prosent.I 2018 venter banken nå en vekst på 2,3 prosent, mot tidligere 2,2 prosent.Norges Bank har ikke hevet renten siden 2011, og fra høsten 2014 har styringsrenten gradvis blitt satt ned til dagens nivå på 0,5 prosent.Det er så lavt som den kommer ifølge Jullum som venter at Norges Bank vil eliminere sannsynligheten for ytterligere rentekutt ved neste rentemøte som skal avholdes 22.juni. Sterkere kroneDanske Bank nedjusterer prognosene for arbeidsledigheten (NAV)-tallene i Norge med ett prosentpoeng både i 2017 og 2018 til henholdsvis 2,7 prosent og 2,6 prosent. Videre venter banken at den norske kronen skal styrke seg på noe lenger sikt, understøttet av høyere oljepriser og høyere økonomisk vekst.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker