Dette tror OECD om Norge

OECD er ute med ferske bekymringer og prognoser.

OECD skriver i sin ferske «Economic Outlook» at boligmarkedet og tilhørende kreditt er en nøkkelrisiko for den norske økonomien. Oljeprisutviklingen er også en betydelig usikkerhet, mener OECD.Organisasjonen kutter anslaget for BNP-veksten for Fastlands-Norge i 2018 til 2,1 prosent, fra 2,3 prosent i november-rapporten. 2017-anslaget holdes uendret på 1,7 prosent.Ifølge TDN Finans venter OECD at de norske økonomien gradvis vil styrke seg på sterkere vekst i privat forbruk, og både oljerelaterte og ikke-oljerelaterte investeringer. Sysselsettingen ventes å ta seg opp, mens økt aktivitet ventes å løfte inflasjonen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også