- Det er store tall, men om de er imponerende er jeg usikker på, sier Gerhard Meidell Alsaker, til Finansavisen.I 2016 hadde Alsaker Fjordbruk 710 millioner kroner i driftsresultat, mot 271 millioner i 2015. Etter skatt satt selskapet igjen med 547 millioner kroner, 365 millioner mer enn året før.- Takkekortet kan man sende til nikkersadelen, som står i hylekoret som vil bremse all normal utvikling i lakseproduksjonen. De har stor innflytelse i den norske debatten og på politikerne som er opptatt av å få «likes», sier Gerhard Meidell Alsaker, til Finansavisen.- Og hos noen håndfuller av feite oppdrettere er det lite likes å hente. Det er mye mer å hente hos hylekoret som tror maten kommer dettende inn i butikken fra ingensteds, sier han.Blant Norges 100 rikesteAlsaker Fjordbruk består av 22 oppdrettsanlegg og fem settefiskanlegg. Hordalendingen bor selv i Onarheim på øya Tysnes, men bedriften har aktivitet langs kysten fra Stavanger til Bergen. Alsaker Fjordbruk ble startet av Alsaker og faren, da førstnevnte var 22 år gammel.Det har vokst over de siste drøye 30 årene, slik at Alsaker i 2016 ifølge avisen var god for over 3 milliarder kroner og en 76.plass på Kapitals liste over Norges rikeste.Sammenligner med potetenAlsaker mener «hylekoret» er den enkle forklaringen på prishoppet på norsk laks, og at det også er bakenforliggende årsaker, som biologiske variasjoner.- Det gir spesielle utslag, for vi hadde ikke et spesielt godt biologisk år. Det var mye bedre i 2012 for eksempel. Men naboen og naboen hans og opp langs kysten har de samme utfordringene, uten at man alltid kan forklare hvorfor. Det blir som potetavlinger, av og til er det bedre eller dårligere avlinger uten at man helt vet hvorfor, forteller han.