IMF: Italia trenger økonomiske reformer

Italia må ta drastiske grep for å hindre landets økonomi fra å havne stadig lenger bak resten av landene i eurosonen.

Tre kvinner sminket i de italienske fargene - Foto: AP
Næringsliv

Italia er den tredje største økonomien i eurosonen. De siste 15 årene har landets økonomi stagnert. I løpet av de siste tre årene var det tegn til bedring, men så kom tilbakeslaget. Fortsatt er ledigheten for høy og veksten for lav. Bruttonasjonalproduktet var fram til 2005 over gjennomsnittet for eurosonen. I 2016 var det 12,5 prosent lavere enn gjennomsnittet.– Under de nåværende utsiktene for moderat vekst er realinntekten per innbygger ventet å være tilbake på nivået før krisen først om flere år fra nå av, og Italia risikerer å sakke enda mer akterut bak de andre i eurosonen, heter det i en analyse fra Det internasjonale pengefondet (IMF).Lave oljepriser, finanspolitiske tiltak fra Den europeiske sentralbanken og reformer på hjemmebane har viste seg å være positivt for Italia de siste årene, men slike betingelser vil ikke vare langt inn i framtiden påpeker IMF.IMF tar derfor til orde for at Italia må benytte muligheten nå til å innføre umiddelbare reformer, styrke banksektoren og overholde stramme budsjett, samtidig som landet må utvide velferdsordningene for fattige, foreslår pengefondet.Neste år er det valg i Italia.(©NTB)

imf
italia
eurosonen
økonomi