Innsidetiltalt avviser å ha sittet på innsideinformasjon

Oslo 19970527: Økokrim - skilt - calling - ringeklokke - ved hovedinngang .Foto: Erik Johansen/Scan-Foto Johansen, Erik

I morgen starter rettsaken mot Ole Rettedal, tidligere administrerende direktør i Ståle Kyllingstads investeringsselskap IKM Industri-Invest AS, i Oslo tingrett.

Ole Rettedal er tiltalt for innsidehandel og «frontrunning» i det børsnoterte selskapet Noreco.Økokrim mener at han skal ha bedrevet såkalt «frontrunning» den 16. september 2014 ettersom han på vegne av IKM la inn en salgsordre på hele IKMs aksjebeholdning i Noreco, tilsvarende 18,2 prosent av aksjene i selskapet, til en minstepris som var om lag 30 prosent lavere enn gjeldende børskurs.Rett i forkant av IKM-transaksjonen la Rettedal ut 10 millioner Noreco-aksjer for salg på vegne av sitt eget familieselskap Rettedal Prosjekt AS, samt oppfordret «eller på annet vis ansporet» andre i IKMs lokaler til salg av Noreco-aksjer, og det er dette som er grunnlaget for tiltalen.- Saken illustrerer etter Økokrims oppfatning noen av de misbruksmuligheter og interessemotsetninger som kan oppstå når ansatte som forvalter andres penger på børsen også investerer privat i det samme markedet. Vi tror andre uregulerte forvaltningsselskaper kan ha nytte av å foreta en gjennomgang av egne rutiner og praksis rundt disse problemstillingene, sa førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim i en pressemelding.Avviser tiltalen- Det sier seg selv at det å bli tiltalt for innsidehandel er en betydelig personlig belastning. Rettedal er glad for at saken kommer opp så han kan tilbakevise grunnlaget for tiltalen, sier advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche, Monica Furustøl til Hegnar.no.Sammen med advokat André Michaelsen, utgjør hun forsvarsteamet til Ole Rettedal.- Hva er grunnlaget for å tilbakevise tiltalen?- Når det gjelder innsidehandel, forutsetter det at han hadde innsideinformasjon på et tidspunkt, sier Furustøl.- Rettedal var ikke i besittelse av innsideinformasjon og det er på det grunnlaget han bør frifinnes, fortsetter hun.- Så det var ikke snakk om frontrunning?- På det tidspunktet han gjennomførte den private transaksjonen, var han ikke i besittelse av innsideinformasjon, sier hun og understreker at han ikke hadde informasjon om den handelen som skulle senere skulle gjennomføres i regi av IKM.- Derfor mener vi at dette ikke er en «frontrunning»-sak, påpeker hun.Kan ikke klandresTre personer som solgte aksjer etter oppfordring fra Rettedal, vedtok et inndragningsforelegg.I en pressemelding fra Økokrim ble det understreket at ingen av disse tre kunne klandres, da de hverken forsto eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon.Det ble utstedt et inndragningsforelegg på 830.000 kroner mot selskapet Rettedal eide aksjene gjennom.