Investerer 11,5 milliarder i oljefelt

VNG og partnerne i Fenja-utbyggingen kommer til å investere for rundt 11,5 milliarder i oljefeltet.

VNG, som er operatør på utvinningstillatelse 586 innenfor blokkene 6406/11 og 12 i Norskehavet, arbeider med planer for utbygging av Fenja-feltet.Det opplyser selskapet torsdag, ifølge TDN Finans. «De totale investeringskostnadene for utviklingen av Fenja-feltet, inkludert produksjonsboring og modifikasjoner på Njord A, vurderes foreløpig å være i størrelsesorden 11,5 milliarder kroner, mens den totale sysselsettingseffekten av utbygging og drift av Fenja-feltet vil ligge mellom 9.500 og 11.000 årsverk samlet for perioden 2017 til 2036», opplyses det i en konsekvensutredning.Fenja består av funnene Pil og Bue, som består av olje og mindre mengder gass.Ser oppsideIfølge nyhetsbyrået er det i utredningen anbefalt utbyggingsløsning er en sekvensiell utbygging av feltet, der Pil bygges ut først med to havbunnsrammer som kobles opp mot Njord A for prosessering og eksport. Produksjonsstart er planlagt til 2020.«Bue representerer en mulig oppside og vil bekreftes gjennom boring av produksjonsbrønner på Pil. Ved positivt utfall av borekampanjen vil Bue fases inn med en produsent og en vanninjektor i 2024 ved å bruke ledige slisser på den ene bunnrammen. For den anbefalte utbyggingsløsningen er totale utvinnbare ressurser estimert til 15,16 MSm3 olje og 0,33 Mrd Sm3 gass (P50, DG2 estimat)», heter det.VNG Norge er operatør med en lisensandel på 30. Partnere er Point Resources med en andel på 45 prosent og Faroe Petroleum Norge med 25 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også