Mistanke om ILA i Hammerfest

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. 

VIDAR RUUD

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark fylke, melder Mattilsynet mandag. «Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager», heter det i meldingen.Det er Grieg Seafood Finnmark AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Grieg Seafood informerte selv om mistanken i en børsmelding forrige uke.Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, opplyser tilsynet.