European Innovation Scoreboard kommer ut én gang i året. Det er 27 forskjellige indikatorer som til sammen går gjennom rammevilkår, investeringer i innovasjon, innovasjonsprosjekter og resultat.– Jeg er glad for at Norge gjør det bedre på denne målingen. Forskning og innovasjon kan få fram nye ideer og løsninger. Det er viktig for å skape og sikre arbeidsplasser, og legger grunnlaget for at vi kan leve gode liv, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.EU-kommisjonens resultatliste rangerer de sju øverste landene som "innovasjonsledere". De ni neste plassene er i kategorien "sterke innovatører". Det er i denne gruppen Norge nå har lagt seg etter seks år i gruppen kategorisert som "moderate innovatører" og på gjennomsnittet i EU.Sveits topper listen. Bak følger Sverige, Danmark og Finland.– Det er bra at vi kan måle oss mot andre land og finne ut hvor vi er gode og hvor vi kan bli bedre. Det kan gi inspirasjon og nye ideer for norsk næringsliv, sier Mæland.På regionsoversikten trekkes Trøndelag fram som den 20. beste i Europa av til sammen 220 regioner. Sammen med Oslo og Akershus trekkes Trøndelag fram som ledende innovatører i Norge.(©NTB)