Norsk Tipping valgte Link Mobility

- Link Mobility leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og vant konkurransen blant en rekke skarpe konkurrenter.

Norsk Tipping har valgt Link Mobility som sin partner innen mobilkommunikasjon for de neste årene. Tildelingen skjedde gjennom en vanlig åpen anbudskonkurranse, og rammeavtalen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse med ytterligere to år, fremgår det av en melding.- Norsk Tipping er etter vår erfaring det første selskapet som har gjennomført et multi kommunikasjonskanal-anbud i Norge. Med dette viser Norsk Tipping at de har en tydelig strategi på at de ønsker å kommunisere igjennom den kanalen kunden til enhver tid bruker og foretrekker å kommunisere på, unge som gamle. I tillegg til SMS bruker folk flest kanaler som Facebook Messenger, WhatsApp, mail, MMS, app push, Snapchat, osv. I tillegg kommer det stadig nye kanaler som bla. RCS og Joyn, dette er kanaler som Link skal levere på, sier Ina Rasmussen, daglig leder i LINK Mobility AS- Link Mobility leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og vant konkurransen blant en rekke skarpe konkurrenter. Kommunikasjon med kundene er svært viktig for oss og vi ser frem til et godt samarbeid med Link Mobility de neste årene, sier Marit Skaugen Holmberg, kategoriansvarlig innkjøp i Norsk Tipping AS.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også