Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring i markedet for alarm- og sikkerhetstjenester.– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen i en pressemelding.Det at Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring, innebærer ikke at foretak i dette markedet er skyldig i lovbrudd.Etterforskningen er fortsatt pågående.Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn i denne aktuelle saken, men tilsynets pressetelefon vil i ordinær arbeidstid bli betjent på vanlig måte, dersom det er behov for generell prosessinformasjon.