Selskapet bak restaurantkjeder som Peppes Pizza, Burger King og Starbucks vokser fortsatt kraftig. Flere nyetableringer i Skandinavia, som blant annet 38 nye Burger King-restauranter, bidro til at konsernet økte salgsinntektene med 195 millioner kroner i fjor. Lønnsomheten er imidlertid noe svekket, skriver DN.– Det koster å vokse. Vi er fornøyd med å opprettholde lønnsomheten samtidig som vi følger vår vekststrategi, sier konsernsjef Sverre Helno i Umoe Restaurants til DN.Dolly-avtale i vaskenI 2016 inngikk Peppes Pizza en avtale om å kjøpe Dolly Dimples fra dagligvarekjempen Norgesgruppen. Men i september ble oppkjøpet stoppet av Konkurransetilsynet.Helno forteller at kostnadene forbundet med det mislykkede oppkjøpet tynger resultatene for fjoråret. – Det var en kompleks prosess som la beslag på mye ressurser. Vi trengte også mye advokathjelp, sier Helno til DN.