Vålerenga fikk 600 millioner – ønsker ytterligere 100 millioner

Næringsliv

Mange idrettslag i Oslo stusset da Vålerenga fikk en tomtegave av Oslo kommune for én krone. Finansavisen har tidligere anslått at gaven har en verdi på rundt 600 millioner kroner. Dersom klubben får det som den vil, kan den plusse på opp mot 100 millioner kroner til.I det ene hjørnet av tomten ligger det i dag en parkeringsplass, men tomten er regulert til friområde. Finansavisen kan fortelle at Vålerenga har sendt en søknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo for å få tomten omregulert til boligformål, og i deres planer det tegnet inn 5.000 kvadratmeter bolig og 625 kvadratmeter næringsareal i første etasje.Forurensning i grunnen og dårligere grunnforhold enn først antatt har kostet 40 millioner kroner mer enn budsjettert. I tillegg har de brukt 10 millioner kroner mer enn planlagt på omlegging av noen midlertidige anlegg og nye offentlige påbud. Det skriver klubbens utbyggingsselskap, Vålerenga kultur- og idrettspark, i sin årsberetning.For å dekke inn dette tapet startet klubben med en gang arbeidet med å få omregulert tomten, samtidig som de jobber for å sikre seg politisk støtte for planene. I årsberetningen skriver daglig leder Stig-Ove Sandnes at det er uttrykt sterk politisk støtte til prosjektet.- Det er en formalprosess som pågår nå. Denne delen av tomten var en del av gaven fra kommunen, sier Sandnes.- Men dette er vel penger som aldri har vært med i noen budsjetter? - Nei, det er for så vidt riktig å si. På prosjektnivå har det aldri det, sier Sandnes til Finansavisen.Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann antyder at en tomtebelastning på rundt 20.000 kvadratmeteren for dette området, noe som i så fall vil gi Vålerenga 100 millioner kroner i inntekt fra boligdelen, og noen millioner kroner på toppen av det for næringslokalene, skriver Finansavisen.

vålerenga
Nyheter
Næringsliv