Venstre vil gi bøndene 625 millioner

John Deere-traktor. AP Photo

Venstre foreslår en ny ramme på 625 millioner kroner i årets landbruksoppgjør. Økningen finansieres med friske budsjettmidler.

I tillegg vil 130 millioner kroner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.