John Deere-traktor. AP Photo

Venstre vil gi bøndene 625 millioner

Venstre foreslår en ny ramme på 625 millioner kroner i årets landbruksoppgjør. Økningen finansieres med friske budsjettmidler.

I tillegg vil 130 millioner kroner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også