Venter svakere vekst i Kina

Økonomer mener de siste nøkkeltallene fra Kina er dårlige nyheter. 

Kina publiserte PMI-tall for industrisektoren torsdag, hvor Caixin PMI-industri for Kina var som ventet på 49,6 poeng i mai, ned fra 50,3 i april.«Caixin-indeksen var riktig nok ventet å falle, men nedgangen fra 50,3 i april til 49,6 i mai var større enn ventet. Indeksen har dermed krysset femtigrensen, som normalt angir skillet mellom vekst og fall i aktiviteten. For Kina sin del er dette neppe tilfellet, og vi tolker det heller dithen at nivåer under 50 er konsistent med vekst i industrien som er lavere enn potensialet», skriver DNB Markets i sin morgenrapport, ifølge TDN Finans.Årsaken til oppbremsingen skyldes blant annet lavere prisvekst, som smitter over på industrien i form av lavere salgsinntekter og redusert lønnsomhet. I tillegg kommer en kombinasjon av fall i ordeindeksen, samtidig som økte lagre.Nordea Markets skriver i en oppdatering at vekstutsiktene i mindre, private selskaper synes å være mye svakere enn utsiktene i store, statlige selskaper. «Caixin/Markit Manufacturing PMI bekrefter det synet at Kinas vekst svekkes, ettersom nedgangen i industri-PMI'en er den tredje på rad. Den trenden vil sannsynligvis fortsette, idet underindeksen for nye ordrer falt til 50,3 fra51,0 i april», sier Nordea Markets.Handelsbanken Capital Markets mener de siste nøkkeltallene peker mot «noe lavere aktivitetsvekst» i kinesisk økonomi.