Verdensbanken spår økonomisk vekst

Den globale økonomien kommer til å vokse både i år og neste år, takket være mer stabile råvarepriser og økt global handel, ifølge Verdensbanken. 

Ifølge Verdensbankens prognoser vil veksten i den globale økonomien være på 2,7 prosent i år og 2,9 prosent i 2018. Det er en bedring sammenlignet med veksten i 2016, som var på 2,4 prosent.Ifølge bankens prognoser blir veksten i den amerikanske økonomien på 2,1 prosent i år, opp fra 1,6 prosent i fjor. I Japan vil veksten i år bli på 1,5 prosent, opp 0,5 prosentpoeng fra i fjor.Eurosonen spås imidlertid en liten nedgang i veksten, fra 1,8 prosent i fjor til 1,7 i år. Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor. Banken spår en vekst på 6,5 prosent i år sammenlignet med 6,7 prosent i fjor.(©NTB)