Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 158.000 personer i juni, viser tall fra ADP Employer Services.FactSet-konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 183.000 nye jobber, mens Bloomberg hadde en forventning i sin kalender på 180.000.Mai-tallet ble justert fra 253.000 til 230.000.Månedens viktigsteADP-tallene blir sett på som en viktig indikator for utviklingen i de offisielle arbeidsmarkedstallene, «non-farm payrolls», som publiseres i morgen.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge Marketwatch at 179.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni. Det vil i så fall være opp fra 138.000 i mai.Ledighetsraten ventes uendret på 4,3 prosent.