Arbeidsledigheten faller videre

I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. 

Publisert 28. juli 2017 kl. 10.12
Oppdatert 28. juli 2017 klokken 10.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 266 ord
Ved utgangen av juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10.300 sammenlignet med juli i fjor. Andelen representerer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i juli i fjor. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak, falt med 1.300 personer i juli. Totalt er bruttoledigheten 91.100 personer, som er 8.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.- Arbeidsledigheten fortsatte å falle i juli. Så langt i år har antallet helt ledige falt med mer enn 7.000 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.Flere unge i arbeidArbeidsledigheten har falt mest for de unge i løpet av det siste året, og ved utgangen av juli var til sammen 20.500 personer under 30 år registrert som helt ledige hos NAV. Det er 4.500 færre enn for ett år siden, tilsvarende en nedgang på 18 prosent.Arbeidsledigheten er høyest blant personer i 30-årene, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.Flere jobber i bygg- og anleggNAV opplyser i sin siste statistikk om at ledigheten er lavere innen alle yrkesgrupper. Likevel er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid og industriarbeid, som er ned henholdsvis 22 og 21 prosent sammenlignet med juli i fjor. Også innen ingeniør- og ikt-fag går ledigheten klart ned etter flere år med økt ledighet som følge av nedgangen i oljeindustrien.Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,1 prosent av arbeidsstyrken, mens undervisningsyrker og akademiske yrker står for den laveste ledigheten med begge 1,2 prosent.