Efta: Skade på EU-borger må dekkes av norsk forsikring

Norske forsikringsselskaper må heretter dekke behandling i EU når en av deres kunder påfører en EU-borger skade her i landet.

Oslo Tingrett - Foto: Scanpix

Det er den logiske konsekvensen av den ferske uttalelsen fra Efta-domstolen, mener advokatene til det tyske forsikringsselskapet Mobil, som har anlagt erstatningssak mot norske Tryg.En av Mobils kunder ble alvorlig skadd i en bilulykke i Norge og fikk akuttbehandling på et norsk sykehus. Deretter ble tyskeren overført til et tysk sykehus, som fortsatte behandlingen. Nå krever Mobil, som dekket alle behandlingsutgifter, regress fra skadevolders forsikringsselskap.Tryg avviste delvis kravet, med henvisning til at tyskeren kunne ha fortsatt behandlingen i Norge og slik sluppet alle behandlingsutgifter.Efta-domstolen fastslår at EØS-reglene ikke forhindrer Mobil fra for å kreve sine kostnader tilbakebetalt, selv om tyskeren kunne fortsatt behandlingen i Norge. Det er Oslo tingrett som har bedt Efta-domstolen om en rådgivende uttalelse under sin behandling av tvisten.– Vi tolker Efta-domstolens uttalelse slik at det til sjuende og sist blir skadevolders norske forsikringsselskap som kan holdes ansvarlig for behandlingsutgiftene, skriver Mobils prosessfullmektig, advokat Patrick Lundvall-Unger, i en epost til NTB.(©NTB)