Tall SSBviste en kjerneinflasjon på 1,6 prosent på årsbasis i juni, uendret fra mai.Konsensus pekte mot 1,4 prosent.Kjerneinflasjonen kom dermed også inn over Norges Banks prognose på 1,3 prosent.Advarer mot å konkludere- Den største overraskelsen denne gang var en enda større vekst i flypriser. Transport (hovedsaklig flybilletter) dro opp kjerneinflasjonen med 0,4 prosentpoeng, mens vi hadde ventet 0,3 prosentpoeng. Årsaken til at inflasjonen var uendret, til tross for den kraftige oppgangen i flypriser, var i hovedsak ganske solide og mer normale priskutt på salgsvarer som klær og møbler, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.Han mener en kjerneinflasjon 0,3 prosentpoeng over Norges Banks prognose er nok til å ha en effekt på rentebanen.- Likevel vil vi advare mot å trekke for bastante konklusjoner på dagens tall. Den kraftige oppgangen i flypriser henger sammen med at datainnsamlingsperioden dekker starten av skoleferien i år og ikke i fjor, slik at årsveksten trolig vil falle neste måned, fortsetter analytikeren.- Beryktet komponentSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets henger seg også opp i flyprisene.- Denne komponenten er beryktet for sine svingninger, og vil mest sannsynlig bli reversert den neste måneden. Vi må derfor se juni og juli i sammenheng før vi kan konkludere med at kjerneinflasjonen ligger over Norges Banks prognoser, skriver han i en «fast comment».Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets påpeker at kjerneinflasjonen fortsatt er godt under (nær 2,5 prosent årlig vekst).- Utfallet for juni var imidlertid klart høyere enn det Norges Bank så for seg på junimøtet. Utflatingen de siste månedene øker sannsynligheten for at rentebunnen er nådd, slik Norges Bank også indikerte i sin rentebane i juni, skriver han i en oppdatering.Kronen har reagert på tallene med å styrke seg noe mot euro. EURNOK står nå i 9,50, noe som, tilsvarer en kronestyrkelse på to øre siden før tallene ble sluppet.