KjøpLogg inn

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge

Nye regler for bokføring av klimautslipp fra skog kan gi røde tall i det norske regnskapet. 

Publisert 11. juli 2017 kl. 16.29
Oppdatert 11. juli 2017 klokken 16.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 317 ord
Foto: Scanpix

Tirsdag var saken oppe til behandling i EU-parlamentets miljøkomité. Det ble et nytt tilbakeslag for norske myndigheter, som ønsker en oppmyking av regelverket som EU-kommisjonen har foreslått.De nye reglene kan få som konsekvens at Norge føres opp med netto utslipp fra skog, selv om skogen i realiteten sørger for netto opptak.Norges Skogeierforbund er bekymret.– Vi mener dette er veldig uheldig. Vi har store uutnyttede ressurser i norsk skog. Dette kan begrense muligheten til å ta disse i bruk, sier administrerende direktør Erik Lahnstein til NTB.Strid om referansebaneDet store spørsmålet er hvordan man skal regnskapsføre utslipp av klimagasser fra skog.EU-kommisjonens forslag er å ta utgangspunkt i skogdekket slik det var i perioden fra 1990 til 2009. Ut fra dette skal man beregne et såkalt referansenivå for årene som kommer. Blir utvikling liggende under dette nivået, pådrar man seg en utslippsgjeld som man må gjøre opp for.Miljøkomiteen i EU-parlamentet foreslår å myke forslaget noe opp ved å ta utgangspunkt i perioden fra 2000 til 2013 i stedet.– Det handler om å finne den rette balansen, sier saksordfører Norbert Lins.– Jeg ønsker ikke å sette skogen i et glassbur heller! Skogen må forvaltes bærekraftig og aktivt slik at den gir oss både tømmer og utslippskutt, forklarer den tyske EU-parlamentarikeren.Fortsatt til behandlingNeste trinn er behandling i plenum i EU-parlamentet. Der er vedtaket ventet i september. Etter det må EU-parlamentet forhandle seg fram til et endelig kompromiss med EU-kommisjonen og EUs ministerråd. Forhandlingene kommer neppe i mål før ut i 2018.Det er spesielt skogrike land i nord som har hatt motforestillinger mot EU-kommisjonens opprinnelige forslag.Finland og Sverige presser begge på for en annerledes tilnærming til saken, og norske myndigheter har varslet at de vil "arbeide med andre europeiske skogland" for å fremme en alternativ modell.Norge er ikke en del av EUs system i dag, men skal etter planen bli det i årene etter 2020, som er den perioden det nye forslaget gjelder.(©NTB)