– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre som omkommer i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.Det er fortsatt flest menn blant de omkomne. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som har omkommet, har økt fra ni i fjor til 14 i år. Det betyr at kvinneandelen er oppe i nesten 30 prosent.Møteulykker og utforkjøringer utgjør 71 prosent av dødsulykkene hittil i år, og flest ulykker har skjedd med personbil.Foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.(©NTB)