Frist for høringen om de nye innstrammingene er 7. juli.Bakgrunnen for innstrammingsforslagene er en rapport fra Havforskningsinstituttet som viser at hummerfisket har økt betraktelig i perioden fra 2008 til 2013. Økningen i fisket har motvirket reguleringene som ble innført i 2008 og 2009.Den gang ble det blant annet satt minstemål på hummer langs hele kysten, fredningstiden ble utvidet, og hummer med utrogn ble totalfredet. Det ble dessuten påbudt å ha fluktåpninger i hummerteinene og strengere regler for bruk av ruser.Økt fiskeHavforskningsinstituttet har nå vurdert effektene av disse tiltakene.Konklusjonen er at økt fiske kan ha motvirket de positive effektene av reguleringstiltakene, og at det derfor er behov for sterkere vern av hummer, som er svært ettertraktet på matfatet.Flere nye tiltak foreslås derfor for å styrke vernet av hummeren. Man ønsker også å få bedre data om dette populære fisket.
Tiltakene som foreslås, er blant annet:
* Alle må registrere seg for å fiske, også fritidsfiskere.* Minstemål skal kun skje ved totallengde, ikke ryggskjoldlengde.* Man har plikt til å røkte hummerteinene minst 'en gang i uka. Plikten innføres fra og med hummersesongen 2017.* Det kreves at hummerteiner må være biologisk nedbrytbare, for å forhindre spøkelsesfiske.* Det gis fortsatt bistand til kommuner som ønsker å innføre bevaringsområder.(©NTB)